نحوۀ بکارگیری زبان
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
خوش آمدیدTransworld به ESL دوره های انگلیسی من در چه سطح است نحوۀ بکارگیری زبان اطلاعات مربوط به ویزا مسکن وقت آزادم را چگونه بگذرانم؟
دفترچۀ راهنما بگیرید
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید

:بیانیه

هدف برنامۀ Transword’s ESL عرضۀ راهنمایی های ضروری و کیفی مربوط به زبان انگلیسی برای غیر انگیسی زبانان به منظورافزایش توانایی ایشان در درک مطلب و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و بکار گیری آن در زندگی و تحصیل است.

نحوۀ بکارگیری زبان

با مربّیان انگلیسی ما ملاقات کنید

کارکنان دلسوز و معلّمین با تجربۀ زبان انگلیسی ِ مدرسۀ Transworld ، متعهّد هستند که بهترین تجربۀ زبان انگلیسی را برای شما فراهم کنند. تمامی مربّیان ما دارای مدرک کارشناسی یا گواهینامۀ TESOL هستند و تجربۀ تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوّم را در داخل و خارج کشور دارند. ما منتظر دیدار شما در محیط گرم و دوستانه مدرسه امان هستیم.

 

Ceri Rich-Odeh: Director (PDSO); BA, MA, TESOL

Mai Dajani: Program Director; TESOL & ESL Instructor BA, MA, TESOL

Rania  Affan: Admissions Director (DSO); BArch, MLA

Ellen Arnaud: TESOL & ESL Instructor; BA, MA, TESOL

Amit Botadkar: ESL Instructor; BA, MFA, TESOL

Marc Gregory: ESL Instructor; BA, MA, TESOL

Ivy Johnson: ESL Instructor; BA, MFA, TESOL

Jamie McCrory: ESL Instructor; BA

Robert Talley: ESL Instructor; BA, MA, TESOL

Michael Baruch: ESL Instructor, BA, MA, TESOL

Heather Mason: ESL Instructor, BA, MATESOL,

Jill Darnley: ESL Instructor; BA.

بهترین مزیّت در مورد مدرسۀ Transworld حضور ملیّت های مختلف از جمله شاگردان آمریکایی است. این یعنی من تمام مدّت انگلیسی حرف می زنم.

~ Jae, از کره