نحوۀ بکارگیری زبان
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
خوش آمدیدTransworld به ESL دوره های انگلیسی من در چه سطح است نحوۀ بکارگیری زبان اطلاعات مربوط به ویزا مسکن وقت آزادم را چگونه بگذرانم؟
دفترچۀ راهنما بگیرید
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید

:بیانیه

هدف برنامۀ Transword’s ESL عرضۀ راهنمایی های ضروری و کیفی مربوط به زبان انگلیسی برای غیر انگیسی زبانان به منظورافزایش توانایی ایشان در درک مطلب و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و بکار گیری آن در زندگی و تحصیل است.

نحوۀ بکارگیری زبان

با مربّیان انگلیسی ما ملاقات کنید

کارکنان دلسوز و معلّمین با تجربۀ زبان انگلیسی ِ مدرسۀ Transworld ، متعهّد هستند که بهترین تجربۀ زبان انگلیسی را برای شما فراهم کنند. تمامی مربّیان ما دارای مدرک کارشناسی یا گواهینامۀ TESOL هستند و تجربۀ تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوّم را در داخل و خارج کشور دارند. ما منتظر دیدار شما در محیط گرم و دوستانه مدرسه امان هستیم.

Ceri Rich-Odeh مدیر
Emily Maloney مدیر
Lindsay Sullivan مدیر
Mai Dajani مدیر
Julie Blair مربّی TESOL & ESL
Dannielle Smith مربّی TESOL & ESL
Michael Hussey مربّی TESOL & ESL
Ellen Arnaud مربّی TESOL & ESL
Dana Bahr مربّی ESL
Christophe Parker مربّی ESL
Sam Carpenter مربّی ESL
Jamie Joe Lancaster مربّی ESL
Emily Rudge مربّی ESL
Molly Ruhr مربّی ESL
Yasmin Garcia مربّی ESL

من به دنبال دوره ای می گشتم که سریع تلفّظ و دایرۀ لغاتم را برای شغلم در تجارت بین الملل بهبود بخشم. من همۀ این خواسته هایم و حتّی بیش از آن را در Transworld یافتم.

~ Jean- Luc از فرانسه