ESL دوره های
 
ABOUT US | NEWS | CONTACT US | Login | My Account
خوش آمدیدTransworld به ESL دوره های انگلیسی من در چه سطح است نحوۀ بکارگیری زبان اطلاعات مربوط به ویزا مسکن وقت آزادم را چگونه بگذرانم؟
دفترچۀ راهنما بگیرید
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید

:بیانیه

هدف برنامۀ Transword’s ESL عرضۀ راهنمایی های ضروری و کیفی مربوط به زبان انگلیسی برای غیر انگیسی زبانان به منظورافزایش توانایی ایشان در درک مطلب و برقراری ارتباط به زبان انگلیسی و بکار گیری آن در زندگی و تحصیل است.

ESL دوره های

Quality Intensive and Accelerated English language programs at low tuition at Transworld Schools in San Francisco, California. Choose your ESL course to suit your language proficiency level, your schedule, and your learning interests and goals.

من به دنبال دوره ای می گشتم که سریع تلفّظ و دایرۀ لغاتم را برای شغلم در تجارت بین الملل بهبود بخشم. من همۀ این خواسته هایم و حتّی بیش از آن را در Transworld یافتم.

~ Jean- Luc از فرانسه

دورۀ فشرده انگلیسی

24 کلاس (16 اصلی + 8 انتخابی)

:شهریه
$460.00
اطلاعات بیشتر
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید
TOEFL® آمادگی

24 کلاس (16 اصلی + 8 انتخابی)

:شهریه
$460.00
اطلاعات بیشتر
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید
سمستر تحصیل در خارج

24 کلاس (16 اصلی + 8 انتخابی)

:شهریه
$2,150.00
اطلاعات بیشتر
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید
دورۀ یکساله تحصیل درخارج

24 کلاس (16 اصلی + 8 انتخابی)

:شهریه
$3,150.00
اطلاعات بیشتر
با اینترنت جای خود را ذخیره کنید